Krabbel Nieuws

november 2020

Kribbekrabbel opent zijn nieuwe gebouw dat voor extra plaatsen zorgt. Kinderdagverblijf Kribbekrabbel kan vanaf nu 43 kinderen opvangen in IKT.

29/01/2019 Kribbekrabbel schakelt over naar IKT (Inkomenstarief)

Vanaf 1 maart 2019 zal kinderdagverblijf Kribbekrabbel overschakelen naar het inkomenstarief. Dit wil zeggen dat ouders met een attest inkomenstarief, een dagprijs betalen op basis van hun inkomen. Op de website van Kind en Gezin kunt u alvast de infobrochure nalezen. Inkomenstarief-ouders.pdf

16/08/2017 Kribbekrabbel opent zijn nieuwe lokatie

Kribbekrabbel opent fier zijn nieuw gebouw in het centrum van Humbeek

Hier ziet u enkele foto's van de nieuwe ruimtes.

spelen2 spelen2 spelen2 spelen2 spelen2 spelen2

19/06/2017 Kribbekrabbel verhuist

KDV Kribbekrabbel verhuist naar de rustige dorpskern van Humbeek.

Na 3 jaar opvang te bieden in de Kruisstraat van Humbeek is het voor Kribbekrabbel tijd om een nieuwe stap te zetten.

Vooral de ligging van het huidige pand waren één van de belangrijkste argumenten voor deze beslissing. Er werd tijdens de afgelopen twee jaar via brieven en sympathisanten geprobeerd om de onveilige verkeerssituatie rond het kinderdagverblijf aan te kaarten en hulp te vragen aan de gemeente Grimbergen. De pogingen werden steeds afgewimpeld door het college van schepenen en er kwam dus geen snelheidbeperking, noch een signalisatiebord of licht, noch een verkeersspiegel om de auto's te zien aansnellen.

Door sensibilisering van ouders en personeel hebben we de afgelopen jaren gelukkig zonder enig incident doorgekomen.

Toen er op het einde van 2016 een huis te koop kwam aan de kerk in Humbeek, hebben we niet getwijfeld. De perfecte lokatie naast de basisschool 'De Cirkel' en in een verkeersluwe zone 30, waren de belangrijkste troeven. Ook de ruime lokalen en kamers in het gebouw waren zeer belangrijk maar we kozen hiermee nog steeds voor een kleinschalige kinderopvang.

Vandaag, 19/06/2017, zijn de renovatiewerken vollop bezig en staan de eerste nieuwe ramen in de muren. Alle nutsvoorzieningen kregen reeds de nodige updates en brandveiligheid wordt nauw opgevolgd door brandweer en specialisten.

Als alles blijft verlopen volgens de planning zullen de werken nog klaar zijn voor onze jaarlijkse sluiting en zal Kribbekrabbel vol trots de deuren openen op 16/08/2017.

Tot binnenkort!

Een goede kindertijd voor alle kinderen!

Kinderdagverblijf Kribbekrabbel is al sinds het begin actief in het LOK. Het Lokaal Overleg Kinderopvang dat wordt georganiseerd door de Gemeente Grimbergen en leden telt uit alle sectoren die te maken hebben met kinderopvang. Vanuit dit LOK helpt Kribbekrabbel mee aan een project ter preventie en bestrijding van kinderarmoede en dit in samenwerking met het OCMW, Gemeente Grimbergen en CEDES vzw.

Een goede kindertijd. Wat is hier voor nodig?

De opvoedingswijzer van CEDES vzw toont 4 bouwstenen die van ieders kindertijd een goede kindertijd kunnen maken.
LIEFDE EN VEILIGHEID
NIEUWE ERVARINGEN
POSITIEVE REACTIES
STEEDS MEER VERANTWOORDELIJKHEID

Ieder kind heeft recht op een goede kindertijd!

Ten gunste van alle kinderen uit onze gemeente gaan we die 4 bouwstenen bewuster waarmaken, met bijzondere aandacht voor de kinderen die de minste kansen krijgen ...
We vieren ieders inzet op een happening in mei 2016!

24/11/'13: Veiligheid

Op 19/11/2013 behaalde Kibbekrabbel het getuigschrift EHBO bij het Rode Kruis. Een tiendaagse cursus die hulp bij ongevallen van A tot Z in kaart brengt. Onlangs kreeg Kribbekrabbel ook haar attest 'Levensreddend handelen voor kinderen' dat verplicht wordt door K&G. Op deze manier garanderen wij, samen met tal van andere maatregelen, de veiligheid van uw kinderen.

Kribekrabbel heeft een crisisplan uitgewerkt dat procedures voorziet voor verschillende noodgevallen. Naast deze procedures is Kibbekrabbel ook verzekerd voor deze noodgevallen. Meer uitleg hierover vindt u in het huisreglement. Als u vragen heeft omtrent dit alles kunt u zich steeds wenden tot de verantwoordelijke.