Schrijf je kindje in:

Voornaam en naam van ouder:
Naam is verplicht. 
Voornaam van kind(eren):
E-mail:
Email is verplicht.Ongeldige notatie.
Telefoon- of gsm-nummer(zonder spaties):
Telefoon is verplicht.Ongeldige notatie.
Aantal opvangdagen per week: Aantal dagen is verplicht.Ongeldige notatie.
  Ma  Di  Wo  Do  Vr 
Aantal kinderen:
Aantal kinderen is verplicht.Ongeldige notatie.

Leeftijd bij start van opvang:  Leeftijd is verplicht.Ongeldige notatie.maanden

Gewenste startdatum opvang:  Dag is verplicht.Ongeldige notatie.Noteer DD./ Maand is verplicht.Ongeldige notatie.Noteer MM./   20 Jaar is verplicht.Ongeldige notatie.Noteer JJ.

Behoort dit kindje tot één (of meerdere) voorrangsgroep(en)?

Om te voldoen aan de voorwaarden van Kind en Gezin

stelt onze opvang hun dienstverlening open voor alle kinderen,

maar geeft voorrang aan kinderen en ouders die (kruis aan indien van toepassing):


- werk zoeken, houden of een beroepsopleiding volgen 


- alleenstaand zijn  


- een gezin zijn met laag gezamelijk belastbaar beroepsinkomen( max. € 27000,00) 


- pleegkind zijn die kinderopvang nodig hebben 


of

Voldoet jouw gezin aan één van de kenmerken van een kwetsbaar gezin?

Minstens 2 kenmerken waarvan minstens 1 van de laatste 3:


- Kinderopvang nodig voor een werksituatie of beroepsopleiding 


- Alleenstaand 


- Gezinnen met een laag gezamelijk gezamelijk belastbaar beroepsinkomen (27000 €) 


- Laag opleidingsniveau 


- Problematische gezondheids- en/of zorgsituatie Opmerking:
 

Deze inschrijving is een eerste stap in de intake procedure.
De inschrijving van uw kind is pas rond na ondertekening van de overeenkomst en betalen van de waarborg.