Gekribbel over ons

Organisator Ilse Peeters werkte 13 jaar als begeleidster voor mensen met een verstandelijke beperking. In haar opleiding bijzondere jeugdzorg deed zij heel wat ervaring op in verschillende mini-créches. Als moeder van drie jongens heeft zij het traject dat vele ouders doorspartellen aan de lijve ondervonden. De combinatie van jarenlange ervaring in de zorg en welzijnssector en haar specifieke opleiding bracht haar tot het idee haar droom eindelijk te verwezenlijken. Begin 2013 werden de plannen concreet en in samenwerking met De Voorzet vzw, Agentschap Ondernemen , Unieko en Planadvies van Kind en Gezin werd een stevige fundering gelegd om februari - maart 2014 van start te kunnen gaan met het kinderdagverblijf Kribbekrabbel. Na twee jaar denkt het kinderdagverblijf aan uitbreiden. Het koopt hiervoor een gebouw in het centrum van Humbeek en opent haar deuren op 16 augustus 2017.

Vanaf 1 maart 2019 zal kinderdagverblijf Kribbekrabbel overschakelen naar het inkomenstarief. Dit wil zeggen dat ouders met een attest inkomenstarief, een dagprijs betalen op basis van hun inkomen. Dat zelfde jaar beslist het om de aanpalende schuur om te toveren tot een gloednieuw gebouw. In november 2020 kan Kribbebrabbel van start gaan met de dagelijkse opvang van 43 kinderen.

Anno 2023 is het probleem kinderopvangtekort in Vlaanderen nog steeds niet van de baan. Het kinderdagverblijf doet in oktober 2023 een laatste krachtinspanning om zoveel mogelijk gezinnen te ondersteunen. Met de nodige vergunningen realiseert Kribbekrabbel een nieuwe leefgroep. Een pre-school klasje waar de aller oudste van het kinderdagverblijf voorbereid worden op hun aller eerste schooldag. Kinderdagverblijf Kribbekrabbel biedt nu opvang aan 52 kinderen en wordt hiermee de grootste van Grimbergen.

Onze Missie

Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van  kinderen tussen 0 en 3 jaar. Het wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Om dit te verwezenlijken werkt het kinderdagverblijf volgens de criteria die in de kwaliteitsschaal voor het evalueren van het pedagogisch functioneren van Kind en Gezin worden vooropgesteld. Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, bewegingsvrijheid en veiligheid.