(Ge)kribbe(l) Over Ons

Historiek

Initiatiefneemster en tevens verantwoordelijke Ilse Peeters werkte 13 jaar als begeleidster voor mensen met een verstandelijke beperking. In haar opleiding bijzondere jeugdzorg deed zij heel wat ervaring op in verschillende mini-créches. Als moeder van twee jongens (3jaar en 6jaar) heeft zij het traject dat vele ouders doorspartellen in lijve ondervonden. De combinatie van jarenlange ervaring in de welzijnssector en een specifieke opleiding bracht haar enkele jaren geleden tot het idee haar droom eindelijk te verwezenlijken. Begin 2013 werden de plannen concreet en in samenwerking met De Voorzet vzw, Agentschap Ondernemen , Unieko en Planadvies van Kind en Gezin werd een stevige fundering gelegd om februari - maart 2014 van start te kunnen gaan met het kinderdagverblijf Kribbekrabbel. Waarvoor onze oprechte dank!

Onze Missie

Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van  kinderen tussen 0 en 3 jaar. Het wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Om dit te verwezenlijken werkt het kinderdagverblijf volgens de criteria die in de kwaliteitsschaal voor het evalueren van het pedagogisch functioneren van Kind en Gezin worden vooropgesteld. Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, bewegingsvrijheid en veiligheid.

Het huisreglement

Kribbekrabbel verbindt zich ertoe om duidelijke regels en afspraken te maken rond de opvang van jouw kind. Deze afspraken zijn bindend en moeten ten alle tijden opgevolgd worden. Het is belangrijk dat je als ouder goed op de hoogte bent van het huisreglement. Dit komt de samenwerking en de opvang van jouw kind ten goede. Klik hier

de ouders van 'kribbekrabbel'kids

De leidinggevende en alle andere medewerkers willen nauw met je samenwerken. Zij informeren je over het verloop van de opvang en de pedagogische aanpak. Zij houden je op de hoogte van de vorderingen van je kind. Er is regelmatig overleg over de aanpak van je kind. We nodigen je uit om te praten over je kind en zijn eigenheden. Op die manier kunnen we ons in de opvang afstemmen op de individuele noden van jouw kind. Je kan met je vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van je kind terecht bij de begeleiders en de leidinggevende. Om ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van je kind letten wij op de motorische, sociale, emotionele, verstandelijke en taalontwikkeling van je kind. Het basisprincipe van ons kinderdagverblijf is dat we respect hebben voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. We zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen, waardoor je kind geboeid en betrokken bezig kan zijn. Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid, we bieden overzichtelijke structuur en regelmaat en we respecteren het ritme van het kind, met het oog op het welbevinden van elk kind

Kind en Gezin

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie. www.kindengezin.be